VOLVER A LA PAGINA INICIAL

      STA. MARIA DE RUBÍ - RUBÍ (BARCELONA)

   Venerada en la localitat.

                                                                    Joan Nolla.