MUSEU NACIONAL D'ART

         DE CATALUNYA

    FRANCISCO      HERRERA      "el viejo"

                                   

Aquest símbol indica que la pàgina té dades sobre eixa Verge en concret.

 

 

Verge amb el Nen

 

Verge amb el Nen, de Gerb (s. XIV)

 

Verge amb el Nen, de Gerb (s. XII)

 

Santa Maria, de Covet

Mare de Déu de la Llet

 

Mare de Déu, de Sallent de Sanaüja

La Verge i el Nen, amb Angels

Verge dels Consellers

L'Adoració dels pastors

Adoració dels pastors

 

La Verge i Sant Joan

La Nativitat

La Fugida a Egipte

L'Epifania (Joan Reixach)

L'Epifania (Jaume Cabrera)

La Verge i el Nen, amb Sant Francesc i els Angels

Adoració dels Mags (Escola aragonesa)

Adoració dels Mags (Escola flamenca)

Adoració dels Mags (Fdo. Gallego)

L'Adoració dels Mags (Fco. Herrera)

L'Adoració dels Mags (Jaume Serra)

L'Adoració

L'Adoració dels Reis

 

La Nativitat de Jesús

Verge amb el Nen, de Gósol

Verge amb el Nen en Majestat (Frontal d'Aviá)

Anunciació i Presentació (Frontal d'Aviá)

Naixement de Jesús (Frontal d'Aviá)

La Presentació de Jesús en el Temple (Frontal d'Aviá)

La Verge i els Mags d'Orient

Verge amb el Nen

La Verge en la seua Majestat

Verge amb el Nen, de Sant Pere de Sorpe

Verge amb el Nen en Majestat, de Cardet

Verge amb el Nen

Nativitat de Jesús, de Ager

Presentació de Jesús en el Temple, de Ager

Naixement de Jesús i Anunciació als pastors

Sta. Maria de Tahüll

La Verge I Sant Pere, de Escaló

Mare de Déu Gôtica (Sant Pere de Terrassa)

Mare de Déu Gôtica

Santa Generació

Immaculada

Anunciació i Epifania

Anunciació

Assumpció de la Mare de Déu

La Verge (P. M. D. de Coll)

Anunciació (P. M. D. de Coll)

Nativitat (P. M. D. de Coll)

Assumpció (P. M. D. de Coll)

Presentació (P. M. D. de Coll)

VOLVER A MADRID