IMATGES DE LA VERGE A BARCELONA CAPITAL

Aquest símbol indica que la pàgina té dades sobre eixa Verge en concret.

 

          VISITA EL MUSEU

 NACIONAL D'ART DE CATALUNYA

 

Barcelona Barcelona Mare de Déu de la Mercè (Basílica)

  Barcelona Verge amb el Nen

 

 

Barcelona Nostra Sra. del Sagrat Cor (S. del Sagrat Cor)

 

Barcelona Maria Auxiliadora (T. E. del Sagrat Cor)

 

 

Barcelona Maria Auxiliadora (T. E. del Sagrat Cor)

 

 

Barcelona Nostra Sra. de Montserrat (T. E. del Sagrat Cor)

 

 

Barcelona Perpetu Socors (T. E. del Sagrat Cor)

 

Barcelona Verge del Carme (T. E. del Sagrat Cor)

 

 

Barcelona Mare de Déu de l'Esperança (T. E. del Sagrat Cor)

 

Barcelona Mare de Déu dels Desemparats (T. E. del Sagrat Cor)

 

Barcelona Mare de Déu de l'Almudena (T. E. del Sagrat Cor)

 

Barcelona Nostra Senyora de Begonya (T. E. del Sagrat Cor)

 

Barcelona Nostra Senyora de Nuria (T. E. del Sagrat Cor)

 

Barcelona Nostra Sra. del Roser (Catedral)

 

Barcelona Verge de la Mercè (Catedral)

 

Barcelona Nostra Sra. de l'Alegria (Catedral)

 

Barcelona L'Anunciació (Catedral)

 

 

Barcelona Verge del Pilar (Catedral)

 

 

Barcelona Visitació (Catedral)

 

 

Barcelona Mare de Déu de Montserrat (Catedral)

 

 

Barcelona Mare de Déu de la Mercè (Catedral)

 

 

Barcelona Cor de Maria (Catedral)

 

 

Barcelona Immaculada (Catedral)

 

 

Barcelona Verge sobre soterrament (Catedral)

 

 

Barcelona Dolorosa (Catedral)

 

 

Barcelona Verge del Carme (Catedral)

 

 

Barcelona Verge de la Llum (Catedral)

 

 

Barcelona Calvari (Catedral)

 

 

Barcelona Verge del Bon Part (Catedral)

 

 

Barcelona

Dolorosa al costat del Crist de Lepanto (Catedral)

 

Barcelona Mare de Déu de Fatima (Catedral)

 

 

Barcelona Mare de Déu dels Dolors

 

Barcelona Mare de Déu de Ger

 

Barcelona Nostra Sra. de l'Almudena

 

 

Barcelona Mare de Déu del Carme

 

Barcelona Nostra Sra. del Sagrat Cor de Jesús

 

Barcelona El Naixement

 

Barcelona Nostra Sra. de la Salut

 

Barcelona Nostra Sra. de l'Alegria (S. Juan de Dios)

 

Barcelona Verge de la Cinta

 

Barcelona Mare de Déu del Cor

 

Barcelona Nostra Sra. de la Llum

 

 

Barcelona Mare de Déu de la Penya

 

 

Barcelona Mare de Déu de l'Olivera

 

 

Barcelona Ntra. Sra. la Virgen del Rocio

 

 

Barcelona La Visitació de Nostra Senyora

 

Barcelona Nostra Sra. del Remei

 

Barcelona Mare de Déu de l'Ajuda (Barri de Sant Pere)

 

Barcelona Verge de la Guia (Cap. de Marcús)

 

Barcelona Mare de Déu de Montalegre

 

Barcelona Mare de Déu de l'Esperança

 

Barcelona Sta. Maria del Mar (B. Sta. Maria del Mar)

 

 

Barcelona Sta. Maria del Mar (B. Sta. Maria del Mar)

 

 

Barcelona Mare de Déu del Roser (B. Sta. Maria del Mar)

 

Barcelona Verge de l'Olivera (B. Sta. Maria del Mar)

 

 

Barcelona Verge del Carme (B. Sta. Maria del Mar)

 

 

Barcelona Verge del Roser (B. Sta. Maria del Mar)

 

 

Barcelona Verge de "La Cort de Maria" (B. Sta. Maria del Mar)

 

 

Barcelona La Puríssima Concepció (B. Sta. Maria del Mar)

 

 

Barcelona Mare de Déu del Silenci

 

Barcelona

Sta. Maria del Pi

 

 

Barcelona Nostra Sra. del Carme (E. del Pi)

 

 

Barcelona Nostra Sra. de Fatima (E. del Pi)

 

 

Barcelona Nostra Sra. dels Reïs (E. del Pi)

 

 

Barcelona Verge de Metjugorie

 

 

Barcelona Santa Maria (Col. Escolapias)

 

 

Barcelona Mare de Déu de Pompeia (S. de la M.D. de Pompeia)

 

 

Barcelona Verge Santa del Roser (S. de la M.D. de Pompeia)

 

Barcelona Mare de Déu de l'Acolliment

 

 

Barcelona Nostra Sra. de Gracia (E. de N. S. de Gracia i Sant Josep)

 

 

Barcelona Nostra Sra. de Gracia (E. de N. S. de Gracia i Sant Josep)

 

Barcelona Nostra Sra. de Montserrat (E. de N. S. de Gracia i Sant Josep)

 

 

Barcelona Nostra Sra. del Calvari (E. de N. S. de Gracia i Sant Josep)

 

 

Barcelona Nostra Sra. del Rosari (E. de N. S. de Gracia i Sant Josep)

 

 

Barcelona Sagrada Familia (E. de N. S. de Gracia i Sant Josep)

 

 

Barcelona Nostra Sra. de la Pau (P. Sta. Maria de Gracia)

 

Barcelona Nostra Sra. del Rosari (P. Sta. Maria de Gracia)

 

Barcelona L'Epifania (M. d'Història de la Ciutat)

 

Barcelona Adoració dels Mags (Museu Marés)

 

Barcelona Circumcisió de Jesús (Museu Marés)

 

Barcelona Presentació de Jesús en el Temple (Museu Marés)

 

Barcelona Adoració dels Mags (Museu Marés)

 

Barcelona Calvari (Museu Marés)

 

Barcelona Mare de Déu de Montserrat (Museu Marés)

 

Barcelona Verge amb el Nen (Museu Marés)

 

Barcelona Verge del Pimentó (Museu Marés)

 

Barcelona Mare de Déu de Czestochowa (E. de Sant Jaume)

 

Barcelona Immaculada (E. de Sant Jaume)

 

Barcelona La Pietat (E. de Sant Jaume)

 

 

Barcelona Nostra Sra. del Pilar (E. de Sant Jaume)

 

 

Barcelona Nostra Sra. del Carme (E. de Sant Jaume)

 

 

Barcelona Maria Auxiliadora (E. de Sant Jaume)

 

 

Barcelona Verge (E. de Sant Jaume)

 

 

Barcelona Verge (E. de Sant Jaume)

 

 

Barcelona Verge del Rocio (E. de Sant Jaume)

 

 

Barcelona Verge de la Mercè (E. de Sant Jaume)

 

 

Barcelona Verge de la Medalla Miraculosa (E. de S. Sever i S. Vicent)

 

Barcelona Mare de Déu de la Llet

 

Barcelona Nostra Sra. de la Bonanova

 

Barcelona Nostra Sra. de Betlen (E. de Betlen)

 

Barcelona Mare de Déu de Montserrat (E. de Betlen)

 

Barcelona Immaculada (E. de Betlen)

 

Barcelona Mare de Déu dels Desemparats (E. de Betlen)

 

Barcelona Adoració dels Mags (E. de Betlen)

 

Barcelona Naixement (E. de Betlen)

 

Barcelona

Beneites Ànimes del Purgatori (E. de Betlen)

 

 

Barcelona Presentació de Jesús en el Temple (M. Thyssen)

 

Barcelona Adoració dels Reïs (M. Thyssen)

 

Barcelona Descans en la fugida a Egipte (M. Thyssen)

 

Barcelona Verge de la Humilitat (M. Thyssen)

 

Barcelona Verge (TVE a Catalunya)

 

Barcelona La Maca (P. Sant Ramon Nonat)

 

 

Barcelona Nostra Senyora de la Mercè (P. Sant Ramon Nonat)

 

 

Barcelona

Sagrada Familia (P. Sant Ramon Nonat)

 

 

Barcelona

Nostra Senyora de Lourdes (P. Sant Ramon Nonat)

 

 

Barcelona

Mare de Déu de Montserrat (P. Sant Ramon Nonat)

 

 

Barcelona

Immaculada (P. Sant Ramon Nonat)

 

 

Barcelona

Dolorosa (P. Sant Ramon Nonat)

 

 

Barcelona

Verge del Carme (P. Sant Ramon Nonat)

 

 

Barcelona

Verge Miraculosa (P. Sant Ramon Nonat)

 

 

Barcelona

Calvari (P. Sant Ramon Nonat)

 

 

Barcelona

Crist de la Misericòrdia (P. Sant Ramon Nonat)

 

 

Barcelona

Crist de la Misericòrdia (P. Sant Ramon Nonat)

 

 

Barcelona

Mare de Déu de Montserrat (P. P, Concepció)

 

 

Barcelona

Verge del Pilar (P. P, Concepció)

 

 

Barcelona

Coronació de la Verge (Sagrada Familia)

 

Barcelona

La Visitació (Sagrada Familia)

 

Barcelona Verge romanica (E. de Sant Pau del Camp)

 

Barcelona Verge de la Salut (Hospital Clinic)

 

Barcelona Maria Auxiliadora (Col. Salesianos)

 

Barcelona Verge de la Mercè (Col. Salesianos)

 

Barcelona

Nostra Senyora de le Gràcies (M. de Sant Pere de les Pue-les)

 

 

Barcelona Verge del Roser

 

 

Barcelona

Nostra Senyora de Montserrat (P. Sant Vicent de Sarriá)

 

 

Barcelona

Maria Auxiliadora (P. Sant Vicent de Sarriá)

 

 

Barcelona

Immaculada (P. Sant Vicent de Sarriá)

 

 

Barcelona

La Pietat (E. de Santa Gemma)

 

 

Barcelona

Mare de Déu de Montserrat (P. de Sant Joan de Gracia)

 

Barcelona

Mare de Déu dels Dolors (P. de Sant Joan de Gracia)

 

Barcelona

Miraculosa (P. de Sant Joan de Gracia)

 

Barcelona

Nostra Senyora de Lourdes (P. de Sant Joan de Gracia)

 VOLVER A LA PAGINA INICIAL