VOLVER A LA PAGINA INICIAL

   STA. ANNA I LA VERGE - FORCALL (CASTELLÓ)

      Venerada en la Parroquia de La Asunción.

                                                                          Joan Nolla.